Loài hoa dại rực rỡ đáng yêu

hoala.vn - Hoa Sparaxis thuộc họ Diên vĩ hay họ Lay ơn hoặc họ La dơn (Iridaceae) là một họ thực vật nằm trong bộ Măng tây (Asparagales).

Hoa lạ - hoa đẹp >>
Hoa leo - hoa rủ >>

Loài hoa dại rực rỡ đáng yêu | hoala.vn

Loài hoa dại rực rỡ đáng yêu | hoala.vn

Loài hoa dại rực rỡ đáng yêu | hoala.vn


Tên gọi diên vĩ là lấy theo chi Diên vĩ (Iris), còn tên gọi lay ơn (lay dơn) là lấy theo chi Lay ơn (Gladiolus).

Loài hoa dại rực rỡ đáng yêu | hoala.vn

Loài hoa dại rực rỡ đáng yêu | hoala.vn

Top keywords Giá thể | Hoa tết | hoa anh đào | tree rose | chậu hoa treo | Cây hoa giống | Hạt giống | Xơ dừa | Cây văn phòng | Hoa trồng chậu | Hoa tử đằng | Cây cảnh phong thủy theo mệnh | Vườn trên mái | hoa hồng leo | Hoa leo | hoa dạ yến thảo | Dụng cụ làm vườn | kệ sắt mỹ thuật | Cây bóng mát | Hoa đẹp
Top