Thi công phòng thí nghiệm thuộc tổng cục hậu cần

ROSE PARK VIỆT NAM       Tình yêu trong tay bạn 

Thi công phòng thí nghiệm thuộc tổng cục hậu cần

Chủ đầu tư: Tổng cục hậu cần Bộ Công an
Địa chỉ: Tòa nhà  DA-256/PCKB- Khu công nghiệp An ninh- Xã Lại Yên- Huyện Hoài Đức- Hà Nội.
Thời gian: Tháng 12  năm 2014
Đơn vị thi công: Công ty CP Rose Park Việt Nam

Phương thức Tưvấn - Thiết kế - Thi công sân vườn cảnh quan >>
Tưvấn và Nghệthuật kiến trúc cảnh quan >>
Các công trình thiết kế cảnh quan đã làm >>


Thi công vườn cảnh 8

Toàn cảnh nhà thí nghiệm hóa sinh - Tổng cục hậu cần Bộ công an

Thi công vườn cảnh 2

Bắt tay vào thi công theo đúng thiết kế


Thi công vườn cảnh 3


Thi công vườn cảnh 4

Thi công vườn cảnh 5

Thi công vườn cảnh 6

Thi công vườn cảnh 7 

Hoala.vn

Top