Giống cây ăn quả độc đáo

ROSE PARK VIỆT NAM       Tình yêu trong tay bạn 

Cây nho Ninh Thuận

Cây nho Ninh Thuận

Mã SP: Masp3662

Cây kiwi

Cây kiwi

Mã SP: Masp3587

Cây na Thái Lan

Cây na Thái Lan

Mã SP: Masp3140

Cây Việt quất

Cây Việt quất

Mã SP: Masp3139

Cây dừa lùn

Cây dừa lùn

Mã SP: Masp3138

Cây bơ

Cây bơ

Mã SP: Masp3137

Cây trám đen

Cây trám đen

Mã SP: Masp2893

Cây gấc

Cây gấc

Mã SP: Masp2827

Cây vú sữa

Cây vú sữa

Mã SP: Masp2743

Cây xoài Đài Loan

Cây xoài Đài Loan

Mã SP: Masp2742

Cây thanh long ruột đỏ

Cây thanh long ruột đỏ

Mã SP: Masp2741

Cây phật thủ

Cây phật thủ

Mã SP: Masp2740

Cây ổi bốn mùa

Cây ổi bốn mùa

Mã SP: Masp2739

Cây nhót ngọt

Cây nhót ngọt

Mã SP: Masp2738

Cây Nho Mỹ quả đỏ

Cây Nho Mỹ quả đỏ

Mã SP: Masp2737

Cây mít Thái

Cây mít Thái

Mã SP: Masp2736

Cây mít không hạt

Cây mít không hạt

Mã SP: Masp2735

Cây Cóc Thái

Cây Cóc Thái

Mã SP: Masp2734

Cây chanh không hạt

Cây chanh không hạt

Mã SP: Masp2733

Cây chanh đào

Cây chanh đào

Mã SP: Masp2732

Cây Sơ ri

Cây Sơ ri

Mã SP: Masp1804

Top