Cây thế - bonsai

ROSE PARK VIỆT NAM       Tình yêu trong tay bạn 

Cây Tùng Cối

Cây Tùng Cối

Mã SP: Masp631

Cây Vọng Cách

Cây Vọng Cách

Mã SP: Masp630

Cây Thông

Cây Thông

Mã SP: Masp629

Cây Sung

Cây Sung

Mã SP: Masp628

Cây Sộp

Cây Sộp

Mã SP: Masp627

Cây Si

Cây Si

Mã SP: Masp626

Cây Sanh 05

Cây Sanh 05

Mã SP: Masp625

Cây Sanh 04

Cây Sanh 04

Mã SP: Masp624

Cây Sanh 03

Cây Sanh 03

Mã SP: Masp623

Cây Ruối

Cây Ruối

Mã SP: Masp622

Cây Phi Lao

Cây Phi Lao

Mã SP: Masp621

Cây Ngọc Bút

Cây Ngọc Bút

Mã SP: Masp620

Cây mẫu đơn

Cây mẫu đơn

Mã SP: Masp619

Cây Lựu: quần thụ

Cây Lựu: quần thụ

Mã SP: Masp618

Cây Thạch Tùng

Cây Thạch Tùng

Mã SP: Masp614

Cây Du: siêu mẫu tử

Cây Du: siêu mẫu tử

Mã SP: Masp613

Cây Sanh: song thụ

Cây Sanh: song thụ

Mã SP: Masp612

Tiểu cảnh Tùng

Tiểu cảnh Tùng

Mã SP: Masp610

Tùng La Hán

Tùng La Hán

Mã SP: Masp607

Cây Du: Tiểu cảnh

Cây Du: Tiểu cảnh

Mã SP: Masp605

Cây sanh_02

Cây sanh_02

Mã SP: Masp603

Cây sanh_01

Cây sanh_01

Mã SP: Masp602

Vạn tuế

Vạn tuế

Mã SP: Masp601

Sơn thuỷ Tùng

Sơn thuỷ Tùng

Mã SP: Masp600

Sanh siêu

Sanh siêu

Mã SP: Masp599

Sanh ôm đá 02

Sanh ôm đá 02

Mã SP: Masp598

Sanh ôm đá 01

Sanh ôm đá 01

Mã SP: Masp597

Sanh

Sanh

Mã SP: Masp596

Lộc Vừng

Lộc Vừng

Mã SP: Masp594

Cây Sung dáng siêu

Cây Sung dáng siêu

Mã SP: Masp593

Cây Đề: Song thụ

Cây Đề: Song thụ

Mã SP: Masp591

Cây Tùng: Bạt phong

Cây Tùng: Bạt phong

Mã SP: Masp590

Cây Bách Tán

Cây Bách Tán

Mã SP: Masp589

Top