Dịch vụ cho thuê cây cảnh, cây hoa văn phòng

ROSE PARK VIỆT NAM       Tình yêu trong tay bạn 

Đinh lăng và nội thất

Đinh lăng và nội thất

Mã SP: Masp2065

Giếng trời mở

Giếng trời mở

Mã SP: Masp2064

Tường xanh

Tường xanh

Mã SP: Masp2062

Khung nhìn

Khung nhìn

Mã SP: Masp2061

Giếng trời

Giếng trời

Mã SP: Masp2060

Không gian nhỏ

Không gian nhỏ

Mã SP: Masp2059

Mặt bàn sinh động

Mặt bàn sinh động

Mã SP: Masp2058

Mặt bàn xinh

Mặt bàn xinh

Mã SP: Masp2057

Cây môn tai voi

Cây môn tai voi

Mã SP: Masp2056

Một điểm nhấn

Một điểm nhấn

Mã SP: Masp2055

Nhịp điệu đại học

Nhịp điệu đại học

Mã SP: Masp2053

Nội thất và Vườn

Nội thất và Vườn

Mã SP: Masp2051

Nội thất mái kính

Nội thất mái kính

Mã SP: Masp2049

Nội thất xanh

Nội thất xanh

Mã SP: Masp2048

Cau hawai

Cau hawai

Mã SP: Masp2047

Tiểu cảnh văn phòng

Tiểu cảnh văn phòng

Mã SP: Masp2039

Trang trí đa dụng

Trang trí đa dụng

Mã SP: Masp2037

Trang trí tự do

Trang trí tự do

Mã SP: Masp2031

Trình bày theo nhóm cây

Trình bày theo nhóm cây

Mã SP: Masp2030

Sau cửa kính

Sau cửa kính

Mã SP: Masp2027

Top