Hoa lạ - Hoa đẹp

ROSE PARK VIỆT NAM       Tình yêu trong tay bạn 

Tag > hoa trong chau
Thứ 3,25 / 10 / 2016

Cách tưới cây và chăm sóc cây cảnh, cây hoa trong chậu

09/08/2013

hoala.vn - Đối với các loại cây trồng trong chậu, chúng dễ bị chết vì úng nước hơn là khô nước. Khô nước cây mất sức và chỉ chết sau nhiều ngày như thế. Còn úng nước thì cây chết liền, chỉ trong vòng 2, 3 ngày là đi toong. Cho nên chuyện tưới tắm cho cây trồng chậu rất chi là quan trọng; chúng ta phải biết cách tưới sao cho cây đủ nước mà không bị úng.

Top