Thăm vườn trên mái nhà ông Phan Hồng Sơn

ROSE PARK VIỆT NAM       Tình yêu trong tay bạn 

Thăm vườn trên mái nhà ông Phan Hồng Sơn

hoala.vn - hoala.vn xin gửi tới độc giả những hình ảnh cây bonsai Vườn trên mái của nhà ông Phan Hồng Sơn.     
Hoa lạ - hoa đẹp >>
Hoa leo - hoa rủ >>

Hạt giống hoa, hạt giống rau >>
Cây thế - bonsai >>

        Nghệ thuật cây Bonsai là thú chơi đã thường trực trong Ông bấy lâu, chính sở thích này đã thúc đẩy Ông cải tạo sân thượng thành một nơi thư giãn cho gia đình mình.

        Dưới đây là một vài hình ảnh mà Caycanhthanglong.vn /hoala.vn  ghi được.

Thăm vườn trên mái nhà ông Phan Hồng Sơn | hoala.vn

Thăm vườn trên mái nhà ông Phan Hồng Sơn | hoala.vn

Thăm vườn trên mái nhà ông Phan Hồng Sơn | hoala.vn

Thăm vườn trên mái nhà ông Phan Hồng Sơn | hoala.vn

Thăm vườn trên mái nhà ông Phan Hồng Sơn | hoala.vn

 Mời các bạn xem qua video :Top